Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сигурност и защита на личните данни


Поверителност и защита на личните данни

ОДЕСОС КОЛОР ООД (наричан по-долу "ОДЕСОС КОЛОР") използва електронни методи за обработване на лични данни (EDP) с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на своите услуги и оказването на съдействие на своите клиенти.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на ОДЕСОС КОЛОР, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Защитата и сигурността на личните данни заемат важно място в дейността на ОДЕСОС КОЛОР. По-долу можете да се запознаете с единната политика на ОДЕСОС КОЛОР в областта на защитата на личните данни.


Защита на личните данни в ОДЕСОС КОЛОР

ОДЕСОС КОЛОР уважава Вашата лична неприкосновеност. Нашето дружество събира, съхранява, използва и обработва лични данни единствено доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

Обработваме Вашите данни единствено с Ваше съгласие, като целта ни е да ги използваме за осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения с Вас, например с цел да можем да Ви осигурим информация относно нашите продукти и услуги, както и относно самото дружество, а така също за да Ви дадем възможност да участвате в нашите игри с награди. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия онлайн магазин, както и преди изпращане на всяка отделна поръчка за доставка на артикули, посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи търговски условия, които препращат по въпросите, касаещи обработване и предоставяне на лични данни към настоящата политика.

Единствените случаи, в които в съответствие със законовите изисквания предоставяме лични данни към трети обработващи от наше име данните лица, са такива, при които тези лица са се задължили да спазват стриктно нашата политика и инструкции за обработване и защита на личните данни. Поради това доставчиците на услуги, които извършват дейност от името на ОДЕСОС КОЛОР, са договорно задължени от нас да спазват правните норми за защита на личните данни. Моля свържете се незабавно с ОДЕСОС КОЛОР в случай на въпроси или предложения във връзка с нашата политика на защита на личните данни.

Наред с това, Вие имате право и да се свържете писмено с ОДЕСОС КОЛОР във всеки един момент, удостоверявайки своята самоличност, с цел да изискате информация дали ОДЕСОС КОЛОР съхранява и обработва Ваши лични данни и съответно какви са те, откъде са получени, за какви цели се използват, на кого се предоставят или могат да се предоставят, както и съответно да поискате същите да бъдат коригирани или заличени. Нашата цел е да осигурим максимална степен на сигурност и защитата на личните Ви данни.


Сигурност

ОДЕСОС КОЛОР прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.


Използване на Вашите данни

Каква информация за Вас съхранява ОДЕСОС КОЛОР? За какво използваме Вашите данни?

ОДЕСОС КОЛОР се нуждае единствено от точно определени данни. Тази информация ни е нужна с цел осигуряване на услуги, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при технически проблеми или при желание от Ваша страна, за връзка с нас. За гореизброените дейности от Вас може да се изиска предоставянето на следните данни: име, адрес, електронен пощенски адрес (email адрес), телефонен номер и др.

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за общите цели, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови норми:
•Обработка на Ваши поръчки за продукти и услуги;
•Осъществяване на връзка с Вас с цел отговор на Ваши запитвания, подадени чрез електронната ни форма за контакт;
•Администриране участието Ви в наши игри с награди;
•Предоставяне на информация за продукти на ОДЕСОС КОЛОР, чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини;

Кога ОДЕСОС КОЛОР предоставя Вашите лични данни?

Вашите данни може да бъдат предоставяни на доставчици на пощенски и куриерски услуга, рекламни и дигитални агенции, както и агенции, осъществяващи връзки с обществеността, с които ОДЕСОС КОЛОР е в договорни отношения и които предоставят услуги на ОДЕСОС КОЛОР, действат като обработващи личните данни лица от името на ОДЕСОС КОЛОР, съгласно всички приложими законови норми за защита на личните данни. ОДЕСОС КОЛОР гарантира, че съответната информация ще бъде използвана единствено след получаване на Вашето изрично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на ОДЕСОС КОЛОР, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия онлайн магазин, както и преди изпращане на всяка отделна поръчка за доставка на артикули, посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи търговски условия, които препращат по въпросите, касаещи обработване и предоставяне на лични данни към настоящата политика.

Информацията, която ОДЕСОС КОЛОР може да предоставя на изброените по-горе партньори, е: електронен адрес, телефонен номер, адрес, рождена дата и три имена.

Предоставянето на тази информация има единствено и само за цел:
•изпълнение на поръчките, в това число физическа доставка на поръчаните артикули;
•изготвянето на последващи маркетингови и рекламни кампании, в това число за обработване за целите на директния маркетинг от ОДЕСОС КОЛОР.

ОДЕСОС КОЛОР може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на ОДЕСОС КОЛОР, ОДЕСОС КОЛОР ООД може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да възразите срещу и/или да откажете използването на Вашите лични данни по гореописания начин, както и предоставянето им на трети лица. Възражение и/или отказ може да направите с уведомление за Вашето желание в свободен текст на имейл ok@odessoscolour.com.

Имате право на достъп по всяко време до вашите лични, данни както и да извършвате промени в тях.

ОДЕСОС КОЛОР гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от ОДЕСОС КОЛОР, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Бисквитки

За да направим посещението на нашата страница атрактивно и за да бъде възможно използването на определени функции, ние използваме така наречените „бисквитки“ на някои от нашите страници. Те служат за това, да направим нашата страница по-достъпна, по-ефективна, както и по-сигурна за клиентите и да улесним управлението на нашата платформа. Тук става въпрос за малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват веднага след като напуснете браузъра, т.е. веднага след затваряне на Вашия браузър (така наречените Сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето устройство за срок от 30 дни и позволяват на нас или наш партньор да разпознаят Вашия браузър при следващо посещение на нашата страница (постоянни бисквитки). Използването на бисквитки е възможно само Вашето изрично съгласие

Ние използваме бисквитки също, за да разберем как точно се използва нашия сайт и какво можем да подобрим в негово управление. Бисквитките ни помагат например да определим, дали дадена страница от нашия сайт е била посетена вече. Бисквитните ни позволяват също да разберем, дали сте посещавали нашата страница преди, или сте нов посетител. Освен това използваме бисквитки, за да подобряваме нашата реклама. Често бисквитките се ползват, за да показват важна за посетителите информация, за да подобряват резултатите от дадена кампания или за да предотвратят многократно показване на една и съща информация на даден посетител.

Например: за да използвате кошницата, трябва да разрешите използването на сесийни и постоянни бисквитки. Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира при използването на бисквитки и да приемате или отказвате използването на бисквитки в определени случаи или генерално да ги блокирате. При отказ за използване на бисквитки функционалността на нашата страница се намалява.

Бисквитките, които ние използваме, в никакъв случай не съхраняват лични данни или персонална информация.

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Премахването на бисквитки обаче може да преустанови възможността да ползвате някои функционалности на сайта ни.Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания

Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания

Ако пожелаете, ние или партньорите на ОДЕСОС КОЛОР, които предоставят услуги от наше име, ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно широк набор от продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни.Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент, като натиснете (кликнете) върху бутона "ОТПИСВАНЕ ОТ НЮЗЛЕТЪРА", който е достъпен в който и да е от изпратените до Ваs електронни бюлетини на ОДЕСОС КОЛОР. След като посочите своя електронен пощенски адрес (Еmail адрес) в менюто "ОТПИСВАНЕ ОТ НЮЗЛЕТЪРА", ще бъдете премахнати от списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас.


Права и обратна връзка

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с
ОДЕСОС КОЛОР, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

В съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни Вие имате право на достъп във връзка с личните Ви данните, които се обработват от нас. При писмено заявление от Ваша страна и в рамките на 14-дневен срок ние ще Ви предоставим информация относно вида и източника на Вашите лични данни, които се обработват, целта на тяхното обработване, както и евентуалните им получатели. В случай, че обработването на Вашето заявление изисква повече време е възможно да удължим срока за отговор до 30 дни, като в този случай своевременно ще Ви уведомим за това. Писменото заявление може да бъде отправено лично от Вас или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно на посочените по-долу адреси, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис или по пощата. При отправяне на Вашето заявление по пощата е необходимо същото да бъде с нотариална заверка на подписа, която ще ни позволи да потвърдим самоличността Ви и да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп от страна на трети лица. Въз основа на писмено заявление и в рамките на 14 дневен срок от получаването му, ние ще коригираме, изтрием и/или блокираме всякаква Ваша лична информация, така че да е невъзможно по-нататъшното й обработване, в случай че тази информация се окаже фактически неправилна, непълна или ако се окаже, че обработването й не отговаря на изискванията на закона.


Право на преносимост:
Когато
ОДЕСОС КОЛОР обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.


Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в ОДЕСОС КОЛОР, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.


Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от ОДЕСОС КОЛОР по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към ОДЕСОС КОЛОР, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ОДЕСОС КОЛОР. ОДЕСОС КОЛОР няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел
* като редактирате настройките във Вашия ОДЕСОС КОЛОР профил
Право на ограничение

Имате право да поискате ОДЕСОС КОЛОР да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ОДЕСОС КОЛОР, ОДЕСОС КОЛОР ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ОДЕСОС КОЛОР трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако ОДЕСОС КОЛОР вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на
ok@odessoscolour.com


Декларация за отговорност

Нашите предложения съдържат линкове (електронни препратки) към Интернет страници на трети лица, върху чието съдържание нашето дружество няма контрол. Вследствие на това ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от подобни трети лица. Единствено администраторът или собственикът на съответната Интернет страница отговаря за съдържанието или оформлението й. Въпреки това, веднага щом ОДЕСОС КОЛОР получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ОДЕСОС КОЛОР ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

* Компютърният термин електронна препратка (линк) означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. Ако сте в някой уебсайт, кликването с мишка върху линк зарежда друга Интернет страница в уеб браузъра Ви. Цялата структура на Интернет се базира на линкове. Линкът може да бъде разпознат в рамките на уеб браузъра по това, че курсорът се променя от стрелка на ръка, когато преминавате с мишката върху него. Целта на линковете е да опростят навигацията в Интернет и да предоставят връзки към допълнителна информация по прост начин.

Промени в правилата за защита на личните данни

Правилата на ОДЕСОС КОЛОР за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от ОДЕСОС КОЛОР с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, ОДЕСОС КОЛОР довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите ще започнат да се прилагат от ОДЕСОС КОЛОР при обработване на личните Ви данни. Ако в този срок не заявите, че приемате промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и ОДЕСОС КОЛОР ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др. под., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с ОДЕСОС КОЛОР

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни":ok@odessoscolour.com

Жалби / Медиация

Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес:https://ec.europa.eu/consumers/odr/